نشانی
اهواز، اتوبان گلستان، سازمان آب و برق خوزستان

صندوق پستی
61335-137

تلفن مستقیم 061-33331537

تلفن داخلی 5281

فکس 061-0

رایانامه example<at> kwpa.gov.ir

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل